euritmija

Što je euritmija

Euritmija je umjetnost pokreta koja nastoji prikazati zvukove govora i glazbene tonove koristeći se medijem ljudskog tijela kao instrumentom. Kada se koristi u obrazovne svrhe pomaže razviti koncentraciju, samodisciplinu, prostornu i estetsku svijest i empatiju. Satovi euritmije prate teme obrazov